Kommen olie - Urtegården

49,00 kr
På lager
SKU
Ug024
Ingen

Kommen olie

100 % ren æterisk olie

Levnedsmidler - Som smagsgiver. Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.

Fremstillet ved vanddampdestillering af frø fra Carum carvi.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.
Ingredients: Carum Carvi Seed Oil

Fare - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Kommenolie

100 % ren æterisk olie

Levnedsmidler - Som smagsgiver. Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.

Fremstillet ved vanddampdestillering af frø fra Carum carvi.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.
Ingredients: Carum Carvi Seed Oil

Fare - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.